فایل های دسته بندی گوناگون - صفحه 1

خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری

خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری در قالب PDF دارای 197 صفحه تاریخ در لغت به معنای شناساندن وقت است و از ماده ارخ یا ورخ به معنای تعیین وقت می باشد هرودوت (پدر تاریخ) تاریخ را به معنای مطالعه و بررسی روزگاران گذشته می داند.ابن خلدون ت...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل